Firmware

Oprogramowanie narzędziowe (FLIP)

FLIP 3.4.7 for Windows by ATMEL
Oprogramowanie narzędziowe stworzone przez producenta procesora.
Przy jego pomocy możliwe jest uaktualnienie wewnętrznego oprogramowania (firmware) Roorki.
Przejście do, jak i powrót z trybu aktualizacji oprogramowania, możliwe są z poziomu ROORKAsoft

ROORKA – firmware

Aktualne oprogramowanie wewnętrzne Roorki

ROORKA firmware v.01.17.06.07

  • poprawione zarządzanie energią;
  • poprawione wyzwalanie komunikatów co zadaną głębokość dla gwałtownych zmian głębokości;
Poprzednie wersje

ROORKA firmware v.01.17.05.10

  • poprawiona obsługa faz nurkowania (zanurzanie, pobyt na dnie, wynurzanie);
  • poprawione wyliczanie średnich prędkości wynurzania i zanurzania;
  • poprawione wyliczanie ciśnienia atmosferycznego przy zachowaniu dopuszczalnych bardzo niskich progów zanurzenia ~0,2m (problem z wzbudzaniem podczas transportu lotniczego lub nagłych zmianach ciśnienia);
  • gotowość do obsługi trybu symulacji nurkowania;

ROORKA firmware v.01.17.05.01

  • dołożono możliwość wyzwalania komunikatów co zadaną głębokość (np. co 3m – dotąd tylko co zadany czas);
  • głębokości podawane bez przecinka są zaokrąglane do pełnych metrów (dotąd część ułamkowa była obcinana);

 

Brak możliwości komentowania